Министерството на земеделието обеща да предостави 110,5 милиона лева в актуализацията на бюджета

Общо заложените средства са 110,5 милиона лева, които се отразяват главно в два аспекта: -70 милиона лева поддържат следните сектори: животновъдството и растениевъдството, свързани с преодоляването на негативните ефекти от пандемията COVID-19. Според сегашната „Временна рамка за мерки за държавна помощ“ тези средства ще могат да се използват директно за земеделските производители. Подкрепете икономиката в контекста на настоящата епидемия от COVID-19 “. Предоставянето им зависи от уведомлението на страната за помощ към службите на Европейската комисия. Сумата от 70 милиона лева е в съответствие със средствата, използвани за подпомагане на тези два сектора през 2020 г. чрез използването на микроинструменти. Тъй като минималният държавен лимит на помощта е достигнат през 2021 г., временната рамка предоставя възможност за предоставяне на финансова подкрепа на засегнатите земеделски производители.

-40,5 милиона песо ще бъдат използвани за съществуващи държавни помощи за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни метеорологични явления и болести по животните и растенията, както и за актуализиране на бюджета на съществуващия план за инвестиционна подкрепа, с оглед на започването му да се приеме през 2021 г. .