Предимства на използването на калиевия хумат в земеделието

Humate potassium Premium humic е високоефективен тор на калиева основа, който позволява до 100% водоразтворимост. Продуктът е идеален за развитието и растежа на всякакви земеделски култури. Калиевият хумат може да бъде използван за наторяването както на глинести, така и на песъчливи почви. Крайният резултат е по-добро развитие на кореновата система, по-добро усвояване на почвените хранителни вещества, по-добра рохкавост на почвата и по-добро проникване на водата. Всичко това води до максимално облагородяване на почвата и оптимално развитие на посевите.

Продуктът Humate potassium Premium humic съдържа до 68 – 72% хуминова киселина. Фертилайзерите, съдържащи хуминова киселина, промотират по-доброто усвояване на хранителните вещества от почвата и понижават риска от развитие на различни заболявания. Благодарение на революционната агро технология, която е използвана за направата на този продукт, растенията са по-зелени, по-здрави, по-устойчиви и по-плодородни. Фермерите, които използват калиев хумат, споделят, че разликите след неговата употреба са особено забележими.

За ползите от калиевия хумат 

Торенето с калиев хумат предлага множество ползи, както за растенията, така и за почвата. Благодарение на богатото си съдържание на хуминови киселини, фулвинови киселини, калий и други полезни минерали, продуктът подобрява почвената структура, увеличава способността на почвата да задържа вода и стимулира микробното развитие, което води до още по-добър растеж на посевите и по-добра реколта.

Humate potassium Premium humic увеличава наличието на калий в почвата и подпомага по-доброто усвояване на минерала от културите. В допълнение, фертилайзерът води до по-добро задържане на азота и до по-равномерното му освобождаване, както и до отключване на фосфора и хелатирането на почвените микроелементи.

Сред най-изразените ползи от калиевия хумат се нареждат: 

 • Подсилен растеж и развитие на кореновата система
 • Увеличено съдържание на почвени органични вещества и повишено плодородие
 • Подобрена кълняемост на семената
 • Подобрен обмен на катиони и подобрена абсорбция на полезните хранителни вещества от растенията
 • Повишена фотосинтеза
 • Увеличена усвояемост на почвените микроелементи от посевите
 • Повишена активност на почвените микроби
 • Подобрена почвена структура и способност на почвата да задържа водата

Калиевият хумат и хуминовите киселини

Почвените микроорганизми изпълняват важна роля за плодородието на почвата и нормалното развитие на посевите. Хуминовите киселини промотират активността на микробите, благодарение на богатото си съдържание на въглерод. Въглеродът е нужен за микробното развитие, растеж и активност. В допълнение, почвените микроорганизми са отговорни за нормалното разтваряне и усвояване на хранителните вещества от растенията и за образуването на хумус. Всичко това допринася за по-здрави посеви, оптимален растеж, по-качествена реколта и по-добър добив.

Редовното използване на калиев хумат дори може да намали нуждата от допълнително наторяване с други фертилайзери, тъй като продуктът позволява на растенията и почвата да използват оптимално добре полезните хранителни вещества. Земеделците дори споделят, че в някои случаи, допълнителното торене може да бъде напълно елиминирано, при положение, че количеството на почвените органични вещества е достатъчно високо и микробните процеси са в нужните граници.

Какво е влиянието на Humate potassium Premium humic върху почвата?

 Humate potassium Premium humic е особено богат на органични вещества, които водят до подобряване на биологичното, химическото и физическото състояние на почвата. Фертилайзерът допринася за подобрена почвена структура, като резултатът е повишен капацитет на катионния обмен и обмена на почвените микроорганизми. Всичко това позволява много по-ефикасно усвояване на хранителните вещества от посевите, което е предпоставка за по-добър растеж, по-ефективно развитие и по-качествена реколта.

Влиянието на Humate potassium Premium humic върху почвата:

Химическо влияние:

 • Повишава катионния обменен капацитет
 • Подобрява буферните възможности на почвата
 • Повишава азотния процент в почвата
 • Подобрява усвояването на хранителните вещества

Биологично влияние:

 • Подсилва развитието на кореновата система
 • Стимулира клетъчното делене на растенията и подсилва растежа
 • Подобрява семенната кълняемост и жизнеспособност
 • Промотира пролиферацията на почвените микроорганизми
 • Стимулира фотосинтезата

Физическо влияние:

 • Подобрява почвената структура и рохкавост
 • Подобрява почвения капацитет за задържане на вода
 • Повишава вентилацията на почвата
 • Намалява почвената ерозия
 • Увеличава устойчивостта на почвата към суша

Можете да разгледате продуктите онлайн :

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 1кг. - органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 1кг. – органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 10кг. - органичен тор за био земеделие

КАЛИЕВ ХУМАТ / POTASSIUM HUMATE 1кг. – органичен тор за био земеделие