Смяна на талон в КАТ Цена 2024 - И какви документи са нужни

Смяна на талон в КАТ Цена 2024 – И какви документи са нужни

Услугата за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) включва различни такси в зависимост от възрастта и здравословното състояние на лицето:

Цени

  1. Лица до 58-годишна възраст заплащат такса от 25 лева.
  2. За лица на възраст между 58 и 70 години таксата е 11 лева.
  3. Лицата с трайно намалена работоспособност или увреждане от 50% и над този процент плащат такса от 3 лева.

Лицата, навършили 70 години, са освободени от заплащане на таксата за издаване на свидетелство.

Ако е необходимо бързо издаване на свидетелството, таксата се удвоява. Освен това, при подмяна на свидетелството се събира и допълнителна такса от 2 лева за издаване на контролен такон.

Как се плаща таксата?

Таксата може да бъде заплатена по два начина: на гише в административно звено за обслужване с банкова карта или по банков път.

Какво е необходимо и какви документи се изискват?

За смяна на талон на автомобил в КАТ, процедурата включва представяне на редица документи и следване на определени стъпки:

  1. Заявление за промяна в регистрацията: Това заявление се подава в КАТ и обикновено се попълва на място. То може да бъде свързано с промяна на данните на собственика или на самия автомобил.
  2. Документ за самоличност: Необходимо е да представите лична карта или друг удостоверяващ документ.
  3. Свидетелство за регистрация на МПС: Трябва да предоставите оригиналния документ за регистрация на автомобила.
  4. Документ за собственост: Този документ удостоверява притежанието на автомобила и включва данни за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя. Той е задължителен при промяна на собствеността или основен агрегат (например двигателя).
  5. Допълнителни документи: В зависимост от случая, може да се изискват и други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
  6. Уведомление за промяна на регистрационните данни: След подаване на заявлението, ако то е прието, ще получите потвърждение по електронен път. След това ще трябва да заплатите държавната такса за издаване на новия талон.
  7. Електронна услуга: Възможно е да подадете заявлението по електронен път чрез автоматизираната информационна система на МВР с валиден квалифициран електронен подпис.

Какво включва процедурата

Процедурата и необходимите документи могат да варират в зависимост от конкретния случай и от това дали става въпрос за промяна на собствеността, адреса на собственика, или други характеристики на автомобила. Препоръчително е да проверите актуалната информация на място в КАТ или на техния уебсайт за най-новите изисквания и процедури.

Данни цени и информация :  https://www.mvr.bg/opp/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BF%D1%81