ЕК очаква повече пшеница и по-малко царевица

В последния баланс на доставките Европейската общност повиши прогнозата си за реколтата от 2021 г. за обикновена пшеница и намали прогнозата си за ечемика и царевицата. Корекцията се основава главно на актуализираните данни за засетата площ. Очаква се площта на ечемика в ЕС да бъде с 2,4% по-малка от очакваната. Оценката на площта на царевицата също е намалена, но с малка разлика. Същото важи и за ръжта. Прогнозите обаче показват, че обикновената пшеница и твърдата пшеница се засаждат на по-големи площи. Заедно с малко по-високи очаквания за добив, това увеличи оценката на реколтата от обикновена пшеница в ЕС с близо 1,5%. Това компенсира очакваното намаление в началния запас, така че доставките от 137,6 милиона тона се очаква да бъдат увеличение с 500 000 тона спрямо прогнозата от миналия месец. Всъщност предлагането на пшеница през 2021/22 пазарна година ще бъде с близо 8 милиона тона повече, отколкото през сезон 2020/21. В същото време прогнозата за търсенето беше коригирана.

По-малко царевица

В сравнение с предходния месец са коригирани всички показатели за баланса на предлагането на царевица. Обработваемата площ е намаляла с около 30 000 хектара, а добивът се оценява на малко по-нисък.Настоящата реколта от царевица се оценява на близо 71 милиона тона. Това е намаление с 318 000 тона от прогнозата за миналия месец, но все пак ще бъде с близо 6 милиона тона по-високо от миналогодишните резултати. Този факт накара Европейската общност да намали прогнозата си за внос с цели 15 милиона тона. Прогнозите за потреблението също са намалени. Консумацията на фураж е само 64 милиона тона, което е с 1 милион тона по-ниско от прогнозата за миналия месец. Включително износа, общото потребление в момента се оценява на 84,4 милиона тона.