България издаде европейски сертификат COVID

Европейската комисия обяви, че във вторник България е започнала да издава цифрови сертификати COVID на Европейския съюз и се противопостави на електронни системи, които могат да проверят тези сертификати. Това се случи един месец преди стартирането на системата и трябва да започне на 1 юли. Европейските страни се договориха за обща система за взаимно признаване на документи за самоличност на пътници COVID-19 и ще бъдат издадени сертификати за ваксинирани, оцелели и потвърдени носители на инфекция. Говорител на комитета заяви, че европейският електронен портал, който ще проверява документите за пътници, вече е онлайн и е свързан с 10 държави. Седем от тях също са започнали да издават сертификати. Говорител на Европейската комисия заяви, че освен България, организацията включва още Гърция, Германия, Хърватия, Дания, Полша и Чехия.

Европейският портал, разработен от германските компании SAP и T-Systems от името на Европейската комисия, ще може да провери автентичността на сертификата. Това ще стане с QR код, който ще бъде сканиран от хартия или цифров носител на границата. След две седмици на тестване на съвместимостта между сертификати, издадени от 22 държави, включително България, то беше качено онлайн във вторник. Съгласно вътрешните правила на държавата на крайното местоназначение, може да не е необходимо притежателят на документ да бъде тестван за COVID-19 или да бъде поставен под карантина при пристигане. Според Европейския съюз това ще улесни пътуването през активния летен период, като по този начин постепенно ще се възстанови свободното движение.

Регламентите за сертификатите все още не са приети и трябва да бъдат гласувани от Европейския парламент следващата седмица. Принципът на действие обаче предвижда, че един от трите сертификата трябва да бъде представен, преди да напусне границите на европейските държави. За хората, които са ваксинирани, това включва вида на ваксината, дозата и датата на инокулация. За оцелелите – положителен резултат от PCR тест до 180 дни преди пътуването, останалите – отрицателен PCR или тест за антиген, извършен в лицензирана лаборатория. В понеделник Европейската комисия предложи PCR тестът да е валиден 72 часа, а бързият тест 48 часа преди пътуването. Това означава, че за пътуване след срока на валидност трябва да се извърши нов тест и да се изисква сертификат.

Всеки здравен орган, упълномощен да провежда тестове и ваксинация, може да издаде сертификат и чрез публичния код, съхраняван в националния каталог, властите в други държави ще могат да проверят автентичността на документа. Хората без сертификат ще могат да пътуват с отрицателен тест за COVID-19 и в зависимост от риска от инфекция на мястото на заминаване, те могат да бъдат изолирани или насочени за тестване при пристигане.