Защо все повече Германски компании се насочват към България

Защо все повече Германски компании се насочват към България

България става все по-привлекателна за германски компании, особено тези от богатата провинция Баден-Вюртемберг, които преместват своите производства в страната. Привлекателността на България се дължи на ниските данъци и заплати, както и на стратегическото ѝ географско местоположение в Европа. Индустриалните зони като тази край Пловдив привличат гиганти като „Либхер“, „Кауфланд“ и „Вюрт“, докато София се развива като център за високи технологии с офиси на „Бош“ и „Фесто“. Въпреки ползите за България, преместването на производство от Германия поражда притеснения за местната икономика и работните места, особено в контекста на повишените разходи за суровини и енергия, както и недостига на квалифицирана работна ръка в Германия. Синдикатът IG Metall изразява опасения, че този тренд може да навреди на германската икономика, докато политици от Баден-Вюртемберг обръщат внимание на заплахата към иновационния потенциал и работните места в региона.