Одобрени сгради и блокове за саниране 2023 / 2024 – Лесно търсене по име

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост на ЕС, 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране чрез финансиране от процедура BG-RRP-4.023. С тази инициатива, насочена към подобряване на енергийната ефективност, ще бъдат инвестирани около 1.13 милиарда лева. Процедурата предизвика голям интерес, като бяха получени 3068 предложения, значително надхвърлящи наличния бюджет. Стартът бе даден в края на 2022 г., като кандидатстват собственици на сгради построени преди април 1999 г. Освен одобрените, 2178 сгради влизат в резервен списък с проектни предложения, а 119 предложения бяха отхвърлени. Договорите с общините ще започнат да се подписват през януари 2024 г., а строително-монтажните работи се планират за строителния сезон същата година. Втори етап на финансиране предвижда още 282 милиона лева за допълнителни саниращи проекти, като крайният срок за кандидатстване е януари 2024 г. Целта е подобряване на енергийните характеристики на сградите до клас „В“, намаляване на енергийното потребление и емисиите на парникови газове, и подобряване на жилищните условия.

Вижте списъка с одобрените сгради за саниране :

СПИСЪК С ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА

УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ

Финални Резултати – Списък одобрени проекти.docx


Вижте и списъка с резервите тук :

Финални Резултати – Списък Резерви.docx


Списък – отхвърлени тук : Отхвърлени