Лихвените проценти по корпоративни заеми се увеличиха

Дали поради повишени рискове за корпоративни заеми, влошаване на условията на работа или други причини, лихвените проценти по корпоративни заеми (без овърдрафтите) се повишиха през април. Това се вижда ясно от последните данни на БНБ. Посланието към тях е: „През април 2021 г. средната лихва за заеми до 1 милион евро, договорени с левове, се увеличава с 0,11 процентни пункта до 3,28%, а средната лихва за заеми над 1 милион евро се увеличава с 0,20 процента точки до 2,23%. Средният лихвен процент за деноминирани в евро заеми под 1 милион евро се увеличава с 0,38 процентни пункта до 2,83%, а заемите над 1 милион евро се увеличава с 0,92 процентни пункта до 3,06%. През април 2021 г. средният овърдрафт в левове лихвеният процент и еврото паднаха с 0,01 процентни пункта до 2,60%. И 2,09%. “

Това се случи, когато кредитите в левове се увеличиха, а евро заемите намаляха. Според данните на БНБ новият бизнес обем на кредити, подписани от левове за заеми, които не надвишават 1 милион евро, се е увеличил с 5% (15,1 милиона паунда) до 314,5 милиона паунда, а заемите над 1 милион евро са се увеличили с 27,9% (101,7 милиона паунда) до 4,668 милиарда датски песо. Броят на предоговорените заеми и заемите за рефинансиране, договорени с левове, също се е увеличил с 20,8% (53,8 милиона лева) до 312,4 милиона лева. 26,9% (22,3 милиона песо) до 60,6 милиона песо, а за клиенти над 1 милион евро, увеличение от 5,6% (41,9 милиона песо) до 712,7 милиона песо. Размерът на предоговорените в евро заеми и заеми за рефинансиране също е намалял с 0,7% (3,3 милиона лева) до 441,6 милиона лева.